Prawa autorskie
Strona Internetowa https://dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl. chroniona jest prawem i nie może być kopiowana/naśladowana w całości ani w części. Żadne elementy graficzne, logo, zdjęcia ani teksty ze Strony Internetowej https://dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl. oraz zawartych na niej podstron nie mogą być kopiowane w całości lub części i publikowane na innych stronach bez uzyskania pisemnej zgody Fundacji Szkoła na Widelcu.

Fundacja Szkoła na Widelcu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji zawartych w tekstach, dokumentach oraz związanych z nimi grafikach publikowanych na Stronie Internetowej https://dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl. Fundacja Szkoła na Widelcu nie ponosi odpowiedzialności za utratę aktualności danych prezentowanych na przedmiotowym serwisie. Publikowane informacje są uaktualniane okresowo.

Prawa autorskie: Copyright 2017 Fundacja Szkoła na Widelcu Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe oraz nazwy innych produktów i instytucji wymienionych na Stronie Internetowej https://dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl. są zastrzeżonymi znakami towarowymi.